Informacja dla firm z Czeladzi.

Odbiór odpadów od podmiotów gospodarczych w Czeladzi nie jest objęty gminnym systemem zbiórki. Odpady z przedsiębiorstw (inne niż zmieszane komunalne) mogą być przywożone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Szyb Jana 1H w Czeladzi, lub odbierane przez uprawnioną firmę, nie jest to jednak usługa bezpłatna. W celu potwierdzenia możliwości odbioru lub uzyskania cen prosimy o wizytę w Punkcie lub kontakt pod numerami:

32 265-93-37   (informacja dla firm),

600-033-010   (informacja dla klientów Punktu).

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku przedsiębiorstwo wytwarzające :

poniżej 1 tony odpadów niebezpiecznych oraz

poniżej 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne

nie musi posiadać decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów.

Musi jednak prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów i posiadać karty przekazania odpadów uprawnionemu odbiorcy. Po zakończeniu roku do 15 marca należy przesłać do Marszałka Województwa sprawozdanie zawierające ilości i rodzaje wytworzonych odpadów. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod powyższymi numerami telefonów lub na stronie www.odpady.com.pl.