ODPADY INNE

Punkt nie przyjmuje azbestu - prosimy nie usuwać go samodzielnie !

Odpady, które Punkt Selektywnej Zbiórki przyjmuje odpłatnie to np.:

 • odpady budowlane z obiektów , które nie są jeszcze użytkowane (brak złożonej deklaracji odpadowej),
 • odpady z budowy i remontów w ilości rocznej powyżej 1000kg na posesję,
 • odpady odbierane bezpośrednio z posesji osoby wytwarzającej (załadunek ładowarką lub kontener),
 • odpady z samochodów ciężarowych używanych do transportu zarobkowego,
 • odpady zielone z terenów poza posesjami zamieszkałymi (np. parki i zakłady pracy),

oraz inne odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W celu odbioru odpadów od podmiotów gospodarczych, lub odbioru odpadów budowlanych w ilości przekraczającej limit prosimy o kontakt pod numerem 322-659-337 (Pn-Pt od 7.00 do 14.00). Możliwe jest podstawienie kontenera na budowę lub załadunek ładowarką na samochód.

ODBIERANE ODPADY

 • Papier i tektura
 • Metale
 • Tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe
 • Szkło
 • Odpady zielone
 • Przeterminowane leki
 • Chemikalia
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble i inne odpady wielogabrytowe
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Zużyte opony.