ODBIERANE ODPADY

 • Papier i tektura
 • Metale
 • Tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe
 • Szkło
 • Odpady zielone
 • Przeterminowane leki
 • Chemikalia
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble i inne odpady wielogabrytowe
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Zużyte opony.