PRZYGOTOWANIE ODPADÓW

  1. Odpady powinny być zapakowane w sposób umożliwiający umieszczenie ich na wadze (np. w workach foliowych, pudłach).
  2. Odpady ciekłe (farby, oleje itp.) powinny być zabezpieczone przed rozlaniem.
  3. Ilość odpadów budowlanych odbieranych za darmo wynosi 1000 kg/rok za pozostałą ilość należy zapłacić.
  4. Istnieje możliwość zakupu worków na 1000 kg gruzu.
  5. Możemy również odpłatnie podstawić kontener gruzowy bezpośrednio na budowę.
  6. W przypadku wątpliwości prosimy o telefon 600-033-010